Cơ cấu tổ chức

CN. Tiêu Quỳnh Mai
Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
Email: tqmai@blu.edu.vn       Điện thoại: 0939 001019
Điện thoại cơ quan: 02912.211384

 

Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhoablu@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0942 276668

Lưu Thi Ánh Hồng

Chức vụ: Chuyên viên

Email:  anhhongctctqlsv@gmail.com

Điện thoại:0949 166 500

Nguyễn Ngọc Mẫn

Chức vụ: Chuyên viên

Email:  nguyenngocman74@gmail.com

Điện thoại:  0919 223447

 

Đoàn Kim Thoa

Chức vụ: Giảng viên

Email:  thoadoanbl@yahoo.com.vn

Điện thoại:  0916 266536

nhiem vu CB CTCT